Indische
Harderwijkers

▲▲▲▲

OGB Design
Welkom Laatste Nieuws KUMPULAN Foto en Film Muziek Familie Albums Onze Veteranen Toen en Nu ... Historie Indische Cultuur Boeken Sociale Media Links Pasar Malam 2023
Onze Nieuwsbrief

Succes in een verloren oorlog

Tropenjaren

Solitude

De thee van Negla

De laatste man

Nacht over de Indische Archipel

Oom Ambon van het K.N.I.L.

Hoe de Indische Nederlanders naar Harderwijk kwamen

Het vergeten korps

De Terugkeer

Met Bonzend Hart

Paradijsvogels en kroonduiven

De Indië boeken

Alle Indische Tantes

Mevrouw Mijn Moeder

Asta’s ogen

Veluwse Veteranen vertellen hun verhalen

Memoires van een Indisch marinier

Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië 1945-1950 (boekenlijst)
Op 11 december 2015 neemt
Gerdi Verbeet op de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform in Doorn het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Succes in een verloren oorlog’, van Indiëveteraan,
historicus én voormalig
brigade-generaal Ben Bouman.


Succes in een verloren oorlog

Ben Bouman verbleef van 1946 tot 1949 in Nederlands-Indië op West-Java, waar hij als jonge luitenant actief was bij het 6e Regiment Veldartillerie. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij beroepsofficier. Zijn eindrang was brigade-generaal. Na zijn defensiecarrière studeerde Bouman geschiedenis in Leiden. In 1995 promoveerde hij op 71-jarige leeftijd op het proefschrift Van Driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische officieren uit het KNIL, 1900-1950.


De afgelopen jaren werkte Ben Bouman aan zijn eigen mémoires. Juist nu de gebeurtenissen in Nederlands-Indië weer volop in de belangstelling staan, komt Boumans boek uit. In dit unieke document beschrijft hij tot in de kleinste details het verloop van de strijd in zijn operatiegebied op West-Java. Bouman besteedt daarbij voor het eerst uitgebreid aandacht aan de activiteiten van de Speciale Troepen onder leiding van oorlogsheld Tivadar Spier. Zij verleenden het 6e Regiment Veldartillerie steun bij het beveiligen van het operatiegebied. Bouman schroomt niet te attenderen op de onrechtmatige wijze waarop de strijdende partijen elkaar soms bestreden.


Bijzondere invalshoek

Bouman citeert uit oude brieven aan zijn ouders. Hij interviewde Spier en andere voormalige collega’s, deed onderzoek in de defensiearchieven en sprak voormalige tegenstanders in Indonesië. Hij vermengt zijn eigen Indië-ervaringen en militaire kennis met zijn reflecties als historicus. Het Veteraneninstituut vond zijn verhaal een uniek verslag van een Indiëveteraan en besloot Bouman bij te staan met de uitgave van zijn manuscript.


De afgelopen jaren zijn 1200 Nederlandse veteranen geïnterviewd voor het Interviewproject Nederlandse Veteranen, waarvan zeshonderd interviews op de website van het Veteraneninstituut online te beluisteren zijn. Hieronder bevinden zich veel herinneringen van Indiëveteranen. Helaas mag Bouman het verschijnen van zijn boek niet zelf meer meemaken. Hij overleed op 24 april 2015 op 92-jarige leeftijd.


ISBN: 978-90-820800-7-0

EAN: 9789082080070

▲▲▲


'Deze roman gaat over een generatie mensen, geboren in de jaren vijftig, die met hun vader en zichzelf hebben geworsteld zonder echt te begrijpen wat daar nu precies de oorzaak van was'

Tropenjaren

Oorlog maakt meer slachtoffers dan de mensen die gewond naar het hospitaal worden afgevoerd weten we sinds PTSS een erkende aandoening is, maar dat is nog maar van de laatste jaren. In Tropenjaren schrijft Femke Roobol een roman over de familie Maris, waarin Nicolaas, de vader van het gezin na zijn gevangenschap tijdens de oorlog in Duitsland, als dienstplichtig militair naar Indië wordt gezonden. Hij komt als een ander mens terug en kan zijn echtgenote en dochter niet meer bereiken. Hij wordt een vreemde voor ze.


De ervaringen, zowel tijdens zijn gevangenschap als tijdens zijn dienstplicht beschrijft hij in een dagboek, dat pas nadat hij een ernstig auto-ongeluk heeft gekregen, door zijn dochter wordt gevonden. De problematiek van de mannen, die vervreemd van hun familie en gezin terugkeerden uit Indië wordt er levendig in beschreven. Ook onder deze groep verwanten, meestal vrouwen en kinderen zijn er velen die zich oorlogsslachtoffer mogen noemen, en er zijn veel relaties door beëindigd en beschadigd. Deze groep lezers, vooral de kinderen, zullen er veel in herkennen.


ISBN: 978 90 245 65511 (352 pagina’s)

Auteur: Femke Roobol

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2015

▲▲▲


Soms heb je een boek dat
je in een ruk wil uitlezen.

‘Solitude’ van Jeroen Thijssen
is zo´n boek. Is het nu het verhaal, het thema of de spanning die zo boeit?

Solitude

In Solitude is het vooral de sfeer van het voormalige Nederlands-Indië die zo prachtig wordt geschetst. Misschien ook een wel omdat het verhaal begint in het Harderwijk van 1894 waar twee broers, Hendrik en Theo Bramme om hun dorp en familie te ontvluchten dienst nemen bij het Koloniale Leger. Ze vertrekken naar Indië om deel te gaan uitmaken van een Koloniale oorlog waar ze overigens ook snel genoeg van krijgen. Ze deserteren en vinden als Nederlanders hun weg in de tropen, Hendrik als planter op Java, Theo als eigenaar van een krant in Batavia.


In het tweede deel van het boek zetten hun zonen Simon en Diederik het verhaal voort. Tenslotte brengen twee kleinkinderen het verhaal naar de tijd naar de nieuwe eeuw, het Haarlem rond 1980, waar Simon, dan inmiddels hoogbejaard, in een zorgcentrum verblijft. Dan komen ook meer moderne thema’s aan bod, zoals de Tweede Wereldoorlog en dekolonisatie. Het boek is niet zozeer spannend, maar het is vooral de mooie sfeer die je pakt. Het laat de verschillen zien in de cultuur tussen inheemsen, Indo´s en de Nederlanders die zich in die tijd nog onbekommerd heer en meester achtten. Bijna zou je heimwee krijgen als het niet zo duidelijk ook de onrechtvaardigheid liet zien. In de tijd dat Europa door de Eerste Wereldoorlog in brand staat, voltrekt zich in het voormalige Indië een ander drama waaraan de broers probeerden te ontkomen.


ISBN: 978 90 468 17179 (448 pagina’s)

Auteur: Jeroen Thijssen

Verkrijgbaar in de boekhandel.

▲▲▲


De thee van Negla geeft een intens beeld van het leven en werk op de theeonderneming

en de tragische ondergang

die volgde.UITVERKOCHT

De thee van Negla

In het boek Heren van de thee baseerde Hella S. Haasse zich op het waar gebeurde verhaal over het ondernemende echtpaar Rudolf Kerkhoven en Jenny Roosegaarde Bisschop. In 1871 vertrok Rudolf naar Nederlands-Indië in navolging van zijn ouders en andere familieleden die op West-Java verschillende theeondernemingen exploiteerden/in erfpacht hadden. In 1873 begon hij met de ontginning van de afgelegen theeonderneming Gamboeng in de Preanger op Java. In 1878 trouwde hij met Jenny, gevolgd door de geboorte van 5 kinderen.


Voor wie nieuwsgierig is naar meer is er 29 maart 2013 een bijzonder boek verschenen: De thee van Negla, geschreven door Wijnt van Asselt. In dit boek vertelt Marga C. Kerkhoven, kleindochter van Rudolf Kerkhoven, over haar jeugd op theeonderneming Negla. Haar vader Karel Felix Kerkhoven, vierde zoon van Rudolf Kerkhoven, was directeur van de NV waarin de onderneming was ondergebracht en administrateur van de onderneming. Hij bouwde deze eigenhandig op, waarbij op het hoogtepunt zo’n 1000 mensen hier werk en woonruimte vonden. Karel Felix Kerkhoven noteerde elke maand nauwgezet alles wat hij van belang achtte voor de onderneming. Veel daarvan is bewaard gebleven en deels in dit boek verwerkt. Daarnaast bieden de herinneringen van de thans 90-jarige Marga C. Kerkhoven een prachtig beeld van haar jeugdjaren op Negla en het leven in Nederlands-Indië, een land dat allesbepalend is geweest in het leven van Marga. Haar herinneringen zijn opgetekend door Wijnt van Asselt aan de hand van vele interviews.


ISBN: 978 90 820 00405 (172 pagina’s)

Auteur: Wijnt van Asselt

Verkrijgbaar in de boekhandel.

▲▲▲

De laatste man

De laatste man vertelt over een Nederlandse officier in Indië, Rein van Langen. Hij leidt in de late jaren veertig een grootscheepse operatie tegen de opstandelingen die het land onafhankelijk willen zien en arresteert hun leider Soekarno. Hij wordt generaal-majoor. Maar als de onafhankelijkheid toch komt en hij repatrieert, krijgt hij alleen nog werk als adviseur van de brandweer. Hoe kan dat?


Dit is een familieverhaal. Hans Goedkoop is een kleinzoon van de officier en gaat op zoek naar een geschiedenis die altijd ongeschreven bleef. Hij volgt de sporen van zijn opa en stuit op conflicten, geheime acties en hoofdschuddende ministerraadsnotulen. Uit de nadagen van Nederlands-Indië blijkt meer ongeschreven te zijn gebleven, zeker uit het militaire leven – en opnieuw, hoe kan dat?


ISBN: 978 90 457 05743

Schrijver is de heer Hans Goedkoop.

Verkrijgbaar via de boekhandel en Internet

▲▲▲

Nacht over de Indische Archipel

Dit boek Is een autobiografie. De schrijver is letterlijk op het laatste moment aan een terechtstelling ontsnapt, terwijl de Japanse beul op het punt stond met het zwaard toe te slaan.


HET BESCHRIJFT ONS DE JAPANSE OVERHEERSING
OP JAVA IN DE JAREN 1942-1945.


U leest in dit boek de waarheid en belevenissen van de Japanse kampen en de aanleg van de Birma-spoorweg door het oerwoud. Het Is verbijsterend te vernemen onder welke omstandigheden en het daarbij gepaard gaande optreden van de Jappen. De schrijver repatrieerde met een concentratiekamp-syndroom (geestelijke ziekte). Mede op aandrang van de begeleidende psychiater kwam dit boek tot stand. Een stuk historie om nooit te vergeten.


Schrijver is de heer J.H. Klein.

Dit boekje is via markplaats nog te verkrijgen.

▲▲▲


Aan Prins Maurits

heeft Oom trouw beloofd,


die trouw is

door eeuwen bewaard;


door hem wordt in

Onze Vader geloofd


en dat heeft ons

zijn trouwbreuk bespaard.

Oom Ambon van het K.N.I.L.

Er zullen zeker lezers zijn, die Hotel de Boer niet kennen. Dat is heus geen bezwaar; het heeft maar heel weinig met het verhaal te maken. Het was het eerste hotel van Medan, gelegen op de Noord-West hoek van de Esplanade, het grote plein aldaar. Het heeft een roemrijke historie in de planterswereld van Sumatra’s Oostkust: op de hari-bazar, de tweemaal per maand voorkomende betaaldag, welke dan werd gevolgd door een vrije dag, werden daar in de oude tijd grote feesten gehouden. Doch ook op de gewone dagen trof men er dames en heren uit Medam en omgeving in de lobby of op het platje, met koffie of thee, bier, split of pait, zoals het oude bittertje heette.


Als iemand in die tijden een verhaal ging vertellen en hij betwijfelde enigszins of hij wel geloofd zou worden, dan begon hij in Nederland met de woorden: ,,Bij ons in Indië"; was hij daar in de Oost, dan hielp: ,,Bij ons in Atjeh" heel aardig en aldaar waren er nog twee mogelijkheden, te weten: ,,Bij ons op de Westkust" en ,,Bij ons op de Blang". Maar daarmee waren

dan toch alle kansen op het aannemelijke: maken van sterke verhalen wel uitgeput.


Wat wij nu beogen is iets te vertellen van de geest en van het doen en laten dezer oude K.N.I.L.­ soldaten en van de Ambonese in het bijzonder. Wij zullen niet de methode van bovengenoemde kapitein volgen, niet trachten te zien hoever men met fantasieën kan gaan. Wij willen naar waarheid vertellen van Oom Ambon.

Daarbij zullen we verhalen over het gewone leven, zoals dat in het K.N.I.L. geleefd werd, ook op rustige plaatsen en in rustige tijden. En er zullen verhalen komen over de troep in actie. Daarbij zullen enkele aanhalingen komen uit de heel oude doos, over Atjeh in de tijd van de Atjeh-oorlog en daarna, daarbij zal ook nog wat worden verteld over de jaren van 1945-1949.

In hoofdzaak zal het gaan over de Infanterie, het Wapen waaronder ook het Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhorigen behoorde. Er zal worden verhaald van Oom voor de vijand, maar ook van Oom in het bivak en zijn gezin. Mogen de lezers Oom Ambon uit deze regels leren kennen en hem de genegenheid toedragen, die schrijver dezes ertoe bewoog, zijn dankbare herinnering aan hem op papier te zetten.


Schrijver G.W.T. Dames Maj. Inf. K.N.I.L. b.d.

Verkrijgbaar via de boekhandel en Internet

▲▲▲


UITVERKOCHT

Hoe de Indische Nederlanders naar Harderwijk kwamen

Tussen de jaren 1949 en 1965 kwamen duizenden Indische Nederlanders, die niet voor een bestaan in de nieuwe Republiek Indonesië hadden gekozen, uit het voormalige Nederlands-Indië naar Nederland. De meeste van hen waren werkzaam geweest bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en konden een overstap naar de Koninklijke Landmacht maken.

Veel van hen kwamen naar de Veluwe, waar Defensie nog een van de grote werkgevers was. In Harderwijk werden huizen voor ze gebouwd in de nieuwe wijk de Tinnegieter. In Nederlands-Indië hadden ze bijna alles achter moeten laten, familie, huis en wat ze nog bezaten paste in een paar schamele koffers. Het was helemaal opnieuw beginnen. Ze woonden met grote gezinnen in kleine huizen, maar men had elkaar en er was werk, gezelligheid en genoeg te eten.


De nieuwkomers van toen zijn senioren van nu. Ze wonen soms nog zelfstandig in Harderwijk of zijn bewoners van zorgcentra. Hun kinderen zijn opgegroeid en uitgevlogen. Succesvol geïntegreerd, dat wel, maar niet zonder pijn. Regelmatig rispt het verleden op, vooral als oude thema’s ook nu nog actueel blijken te zijn. Ons koloniale verleden is nog lang niet verteerd.


ISBN: 978 90 819 40405

Schrijver Theo Bakker

▲▲▲


Veel foto’s zijn afkomstig
uit de collectie van Bronbeek
en van het Legermuseum

Het vergeten korps

Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) was ooit een volwaardig onderdeel van de vaderlandse krijgsmacht en kende in haar glorietijd wel 35.000 manschappen. Anders dan bij de andere legeronderdelen waren veel manschappen van het KNIL inheems en afkomstig van de eilanden van het voormalig Nederlands-Indië. Daar lag ook haar voornaamste taak, het handhaven van orde en gezag in de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië.


Manschappen voor het KNIL werden tot 1909 in Harderwijk geworven en via het Koloniaal Werfdepot naar de Oost gezonden maar vanaf 1909 ging dit vanuit Nijmegen. Daarmee veranderde ook het imago van het KNIL en werd het van een zootje ongeregeld een echt legerkorps. Ook in Kampen, Alkmaar en Arnhem waren legerplaatsen van het KNIL en met ‘Het vergeten korps’ van Clemens Verhoeven is een fraai boekwerk over het KNIL verschenen. Het boek beschrijft vooral de geschiedenis van het KNIL in Nederland en ondanks een aantal fouten is het een mooi boek geworden. Er zijn veel mooie foto’s afgedrukt en daarvoor heeft de uitgever een ruim formaat en een ruime opzet gekozen. Het KNIL werd in 1950 opgeheven.


Schrijver: Clemens Verhoeven.

Uitgave: Vantilt/fragma

▲▲▲

• De terugkeer

Een verbluffende combinatie van subliem tekenwerk en historische werkelijkheid. Bij monde van de vertellers, de Nederlander Bas en de Indonesiër Amir, krijgt de lezer een beeld van de vooroorlogse koloniale samenleving, de Japanse bezetting en de ontmanteling van een koloniaal rijk, voorheen 'ons Indië'.


Onder meer komen aan bod de sociaalkoloniale structuur in het Indonesië van toen, de Japanse inval, de bezetting van de Japanners, de interneringskampen, de Japanse capitulatie en de daaropvolgende bersiap – de periode van betrekkelijke wetteloosheid die de voedingsboden aandroeg voor de onafhankelijkheidsstrijd die volgde. De terugkeer is een emotioneel betrokken grafische roman op albumformaat die een overzicht levert op een tijd, een plaats en een voorbij tijdperk dat even meeslepend is als de meest fantastische roman.


ISBN: 978 90 245 59336

Schrijvers: Eric Heuvel & Ruud Van Der Rol

Verkrijgbaar via de boekhandel

▲▲▲

Met bonzend hart - Brieven Aan Hella Haasse

Hella S. Haasse (1918) en Willem Nijholt (1934) hebben met elkaar gemeen dat ze geboren werden op Java en hun jeugd doorbrachten in Nederlands-Indie. Hella vertrok in 1938 naar Nederland om te studeren, Willem maakte in Indie de oorlog mee. Hij belandde in een Japans interneringskamp en kwam pas in december 1945 vrij. Hun leven lang delen ze hun liefde voor hun geboorteland.


Enkele jaren geleden is Willem Nijholt begonnen zijn herinneringen op te schrijven in brieven aan Hella S. Haasse. Hij schrijft niet alleen over het paradijselijke Indie en zijn aangrijpende kampervaringen, maar ook over zijn bewogen toneelleven en zijn liefdes. In de talloze verhalen die Willem Nijholt haar vertelt, bewondert hij en maakt hij zich boos “met bonzend hart”.


ISBN: 978 90 476 11875

Schrijver Willem Nijholt

Verkrijgbaar via de boekhandel

▲▲▲

Paradijsvogels en kroonduiven

De dekolonisatie van Nederlands-Indië staat bekend als een complexe en pijnlijke geschiedenis. Voor de Indische-Nederlanders (mensen van gemengd Europees-Indonesische afkomst) had deze periode ingrijpende gevolgen. Zij verkeerden in een op drift geraakte samenleving, waarin zij meer en meer bekneld raakten. Toen op 27 december 1949 het bestuur over Nederlands-Indië werd overgedragen aan de Indonesische overheid was Nieuw-Guinea in de soevereiniteitsoverdracht niet meegenomen. Enkele duizenden Indische-Nederlanders besloten om dit laatste kroonjuweel als nieuw thuisland te beschouwen. Het eiland was echter nauwelijks ontgonnen en bezat amper voorzieningen. Men ging weliswaar een onzekere toekomst tegemoet, maar kon, hoe dan ook, in vrijheid leven.


In een wereld die hen bekend voorkwam en die betrekkelijk dicht bij hun geboortegrond lag. Zij konden niet bevroedden dat Nieuw-Guinea inzet zou worden in het almaar oplopende steekspel tussen de Nederlandse en de Indonesische overheid/gesteund door de Verenigde Naties en de VS. In 1962 werden de laatste Indische-Nederlanders naar Nederland overgebracht. Het boek bevat persoonlijke vertellingen van betrokkenen die in combinatie met het beeldmateriaal (circa 200 foto's) een indringend beeld van deze groep geven.


ISBN/ISBN13: 978 94 602 20494

Indische-Nederlanders In Voormalig Nieuw-Guinea

Schrijver Tjaal Aeckerlin

Verkrijgbaar via de boekhandel

▲▲▲


Indische Duinen

Op Oorlogspad In Japan

Familieziek

Indië

De Indië boeken

De Indië boeken vormen een onbarmhartig autobiografisch portret van een verscheurd repatriantengezin. Indische duinen, Op oorlogspad in Japan, Familieziek en de losse verhalen tonen hoe de trauma’s van oorlog, migratie en ontworteling ook volgende generaties tekenen.


Indische duinen verhaalt van een jongen die opgroeit in een gezin met een Japans kampverleden. Pas als hij volwassen is, lukt het hem de leugens en geheimen van het gezin te ontrafelen.


Op oorlogspad in Japan is het verslag van een reis die Van Dis maakt door een land waarvan de naam thuis nauwelijks mocht worden uitgesproken. Hij komt er in contact met Japanse soldaten die de spoorlijn op Sumatra bewaakten waar zijn vader als krijgsgevangene moest werken. De confrontatie met de vijand wordt uiteindelijk een confrontatie met zichzelf.


In Familieziek wordt een jongen klaargestoomd voor de toekomst. De opvoeder – meneer Java – is een door de oorlog beschadigde man die zijn zoon steeds meer bij zijn waanwereld betrekt. De waanzin raast door het huis en zijn moeder en zusters vormen een sceptisch koor dat commentaar levert op de gebeurtenissen.


ISBN: 978 90 457 05712

Schrijver Adriaan van Dis

Verkrijgbaar via de boekhandel

▲▲▲

Alle Indische tantes

De generatie echte Indische mensen is aan het uitsterven.

Als eerbetoon aan hen is deze mooie gebonden verhalenbundel op pocketformaat uitgegeven: gewijd aan de "Indische tantes” van de schrijfster, zoals Tante Toetie, Tante Prul, Tante Non en Tante Mekkie. Er zijn onder de 34 korte, warme, amusante, soms heel Indisch geschreven verhalen ook enkele die eerder uitgegeven zijn. De 24 mooie, intieme zwart-wit portretfoto's zijn van Mylene Siegers. Een stukje geschiedenis, een stijlvol afscheid van Nederlands Indië en waardevol vooral voor hen die hun Indisch gevoel nog niet kwijt zijn. Verzorgde opmaak, kleine druk, aantrekkelijke omslag.


ISBN 902 63 191 93

Schrijfster Yvonne Keuls

Verkrijgbaar via de boekhandel

▲▲▲

Mevrouw mijn moeder

In deze roman beschrijft Yvonne Keuls haar indische afkomst, de repatriëring naar Nederland en de aanpassingsproblemen hier. Maar vooral is het een beschrijving van haar moeder.

Deze vrouw, zeer koppig, maar ook fantasierijk, vertelt de mooiste verhalen over Indonesië, haar afkomst en al of niet verzonnen familiebelevenissen. Maar ook aan het vasthouden aan gewoontes en normen van Indië wordt aandacht geschonken.

De schrijfster vertelt dit met heel veel humor, maar ook vol liefde over haar verhouding met haar moeder. Ook de langzame aftakeling van haar moeder wordt door de schrijfster op een ontroerende manier verhaald. De verhalen van en over haar moeder zijn juweeltjes van vertelkunst. Ontroerend maar ook heel vermakelijk.


ISBN 902 63 199 16

Schrijfster Yvonne Keuls

Verkrijgbaar via de boekhandel

▲▲▲

Asta’s ogen

Indische Nederlanders heten de eerste en best geïntegreerde minderheidsgroep van Nederland te zijn. Maar het succesverhaal heeft een keerzijde: in veel Indische families werden de Indo- en cultuur geschiedenis decennialang doodgezwegen. Asta's ogen wekt beide tot leven.


Asta's ogen is het verhaal van een gewone, maar daardoor misschien wel exemplarische familie van Indische Nederlanders, die in 1955 vanuit Surabaya naar Nederland vertrekt. Terwijl Asta Hoyer-Fredriks in het voormalige Nederlands Indië een welvarend leven leidde met een groot huis en bediendes, komt ze hier met haar moeder en zeven kinderen terecht in een contractpension in het Brabantse Oss, een industriestadje waar men op klompen loopt en nog nauwelijks 'zwarte' mensen heeft gezien. “Begint u maar een patatwinkeltje”, krijgt ze te horen, “want Nederlanders zijn gek op friet”. Van een warm welkom is geen sprake, maar Asta is vastberaden: ze gaan het redden in Nederland. Ze moeten ook wel, want er is geen weg terug.


ISBN: 109 04 761 0954

Schrijfster Eveline Stoel

Verkrijgbaar via de boekhandel

▲▲▲

Veluwse veteranen vertellen hun verhalen

De Nationale en de Regionale Veteranendagen trekken jaarlijks vele oud-militairen. De Harderwijker Theo Bakker besloot verhalen van hen op te tekenen om ze te behouden voor het nageslacht. Aan de vooravond van de Nationale Veteranendag 2009 presenteerde Theo Bakker zijn boek 'Verhalen van Veteranen'. Het eerste exemplaar werd in boekhandel De Plantage uitgereikt aan loco-burgemeester Rob Daamen.


In het boek staan interviews met 28 veteranen die vertellen over hun ervaringen in het buitenland. De oudste van hen is bijna negentig jaar en diende destijds in Nederlands-Indië.

De jongste is nog maar net twintig en heeft er een missie in Afghanistan opzitten. Anderen die aan het woord komen dienden in Korea, Nieuw-Guinea, Libanon, voormalig Joegoslavië en Afrika. Dat in verschillende perioden en onder wisselende omstandigheden.


▲▲▲


Memoires van een Indisch marinier

Er is een autobiografie van John La Gordt Dillie verschenen.

Na een bewogen leven in Indië en Nederland en veel aandringen van vrienden en collega’s, heeft hij dan eindelijk de pen opgenomen en zijn leven aan het papier toevertrouwd.

En met succes: het is een meeslepend en spannend relaas geworden, dat je liefst in één ruk wilt uitlezen.


Meeslepend beschrijft hij bijvoorbeeld hoe hij als weesjongentje op Java opgroeide en het spiksplinternieuwe weeshuis van Malang ‘runde’ als ‘weesjongen nummer 1’. Ronduit spannend wordt zijn verhaal wanneer de oorlog uitbreekt en hij besluit om zijn land te gaan dienen: hij wordt marinier, vecht voor zijn koningin en helpt zijn kameraden langs de Birmaspoorweg. Tijdens Indonesiës onafhankelijkheidsstrijd schopt hij het tot sergeant en leidt als commandant diverse gevechten, totdat de historie hem naar Nederland brengt. Ook gunt hij de lezer een blik in de wereld van de kazernes van de Nederlandse mariniers: met humor en oog voor zijn persoonlijke beleving. Zo is het geen doorsnee heldendicht geworden, maar het eerlijke verhaal van een warm doch ambitieus mens.